współpraca

OFERTA WSPÓŁPRACY

W ramach naszych działań pozyskujemy atrakcyjne tereny pod realizacje projektów handlowo-usługowych typu pasaże handlowe, małe parki handlowe.

Dostrzegamy potencjał mniejszych ośrodków miejskich i potrzeby ich mieszkańców, którym brakowało nowoczesnej i komfortowej przestrzeni handlowej w swoim mieście.